Наш-Он-Покој-Рци

Невештествениј – нематеријален, кој нема вештество (материја).

Ниње – сега.

Отец – татко. За да се прави разлика меѓу телесен и духовен татко, за црковните духовници се користи црковнословенскиот термин отец. Исто така и за Бог Отец.

Отечески – она што му припаѓа на отецот.

Отечество – татковина.

Отниње – отсега.

Праотци – се мисли на Адам и Ева, првите родители.

Перст – земја, прашина.

Преподобен – обично се мисли на светите монаси, онои кои станале премногу подобни (слични) на Христа.

Подвиг – аскеза, вежбање во добродетелите, придвижување кон целта, уподобување на Христа.

Подобен – сличен.

Присно – секогаш.

Приснодева – секогаш девојка, вечно девство.

Приснопамјатниј – вечноспомнуван, незаборавен.

Причест – се мисли на Телото и Крвта Христови кои ги примаме на Светата Литургија. Буквално значи општење, заедничарење, да се биде дел од нешто, конкретно, дел од Црквата, дел од Телото Христово.

Пришествие – доаѓање.

Пророк – оној кому Бог му открива идни настани, кој се грижи за чистотата на верата. Пророците немаат никаква врска со измамниците, наречени бајачи, гатачи, јасновидци.

Рамноапостол – оној кој извршил подвиг рамен на апостолите, кој обратил во христијанство многу народи и земји.

Рамноангелен – рамен на ангелите, според светоста на животот. Обично се користи за светите монаси.

Раслабен – парализиран, кој има ослабени мускули и зглобови, кој не може да се движи.

Рождество – роденден, раѓање.

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: